Park asub Tähe, Päeva ja Pargi tänavate vahel. Vaidlus pargi tuleviku üle kestis mitu aastat, kuna paljud kohalikud inimesed olid pargi täisehitamise vastu. Vaidlus jõudis isegi kohtusse ja maavenema juurde. Kuid 2016. aastal sai selgeks, et võit jääb arendajale. 2017. aastal toimus arhitektuurivõistlus, mille võitis AT Arhitektuur OÜ.

Plaani järgi alale on lubatud ehitada kümme maja 76 korteriga. Majad tulevad enamasti kolmekorruselised. Autode jaoks on ettenähtud parkimiskorrus. Arhitektid oma visioonis proovisid arvestada ümbruskonnaga ja nende jutu järgi tulevased majad peaksid sobima Karlova stiiliga.

Samuti arendaja lubas rajada 2300-ruutmeetrisele alale ka väikse kõigile tartlastele mõeldud puhkparki koos mänguväljaku, pinkide, ja valgustusega. Kõrvale peaks tulema ka sillutisega kaetud plats, kus Karlova selts saab oma üritusi korraldada.
Pilte ehituse algusest vaata siin.