Reconstruction of Vanemuise street lasts for more than a year.

At first sight everything seems to be fine.


But let's look at details. Many concrete plates are broken.

Plates' connection line.Too big gap.Connection at Ülikooli street looks better:Vanemuise street:Ülikooli street:Town hall square:Vanemuise street:Why quality is so bad?


To compare, Antwerp, Belgium:A stone has fallen out.Asphalt is already broken.
Rain water at Vanemuise street:Brussels, Belgium:Rennes, France:Vanemuise street:Some facts. The renovation of the street will cost 1.8 mln euros. Only the first half is ready, renovation of another half goes on.Discuss at our FB site.

tartu.areneb.ee is a noncommercial project, where we write about Tartu public space, about buildings, roads, benches, transport and other urbanistics. If it sounds interesting to you and you would like to participate, get in touch. If you just like our project, тthe read, watch, comment, share and like.

UPDATE! Press release of Tartu city law at 5.05.2020:
Linnavalitsus nõuab Vanemuise tänava remondi praaktööde kõrvaldamist

Tartu Linnavalitsus ei ole rahul Vanemuise tänaval tehtud rekonstrueerimistööde kvaliteediga ja töövõtjalt nõutakse praaktööde kõrvaldamist hiljemalt 31. maiks.

Sellest kevadest alustati Vanemuise tänava rekonstrueerimistööde teist etappi Akadeemia ja Ülikooli tänava vahelisel lõigul. Eelmisel aastal tehtud tööde ülevaatuse käigus avastati mitmeid vajakajäämisi ning töövõtjale esitati selle aasta algul ehituse kvaliteedi ja vaegtöödega seonduv nõue. Vanemuise tänava rekonstrueerimise esimese etapi töid linn vastu ei võtnud.

Tartu Linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski sõnul ei ole linnavalitsus ehitustööde tellijana olukorraga rahul. "Praeguseks on töövõtja alustanud vaeg- ja praaktööde kõrvaldamisega. Töö käib järelevalve pideva kontrolli all ning täielikult peavad puudused kõrvaldatud olema mai lõpuks," ütles Lužetski. Ta lisas, et teedeteenistus korraldab kvaliteediprobleemide väljaselgitamiseks eraldi menetluse, mille käigus uuritakse nii materjalide kui ka tööde projektile vastavust. "Töövõtja peab ümber tegema kõik nõuetele mittevastavad tööd. Teedeteenistus jälgib Vanemuise tänava tööde kulgu igapäevaselt ja kindlasti ei võeta objekti vastu enne, kui on tehtud kõik vaegtööd," kinnitas Lužetski.

Vanemuise tänava rekonstrueerimistöid teeb Asfaldigrupp OÜ ja omanikujärelevalvet Lacados OÜ.

Vanemuise tänava rekonstrueerimisega alustati eelmisel aastal ning sellest kevadest jätkati töödega Akadeemia ja Ülikooli tänava vahelisel lõigul.

Rekonstrueeritud Vanemuise tänavast kujuneb oluline kergliiklusmarsruut kesklinna ja Vaksali linnaosa vahel. Tänava mõlemale poolele rajatakse sõiduteega samas tasapinnas olevad jalgrattarajad ning tänav muutub osaliselt ühesuunaliseks.

Lisainfo: teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski, tel 512 2794.