Aasta aega käib Vanemuise tänava renoveerimine, mida ehitatakse täiesti ümber. Autodele jäetakse vähem ruumi, jalakäiatele ja jalgratturitele antakse juurde. Kõik nii, nagu viimaste aastate urbanistlikud maailmatrendid eeldavad.Pepleri tänava ristmikule tuli valgusfoor.Vanemuise väikse teatri ees piiratakse autode parkimist.Esmapilgul kõik tundub ilus ja korras olevat.


Kuid vaatame detaile. Näiteks, kõnniteedel on nüüd suured betoonplaadid. Nii mõnigi, kes jalutas Vanemuise tänaval kohe peale plaatide paigaldust, võis tunda, et plaadid kõiguvad jalgade all. Kahjuks ei olnud tegu üksikute plaatidega vaid enamusega. Paljud nendest on nüüdseks katkised.Mõned on asendatud.Kuid asendamisest ei ole suurt kasu, sest kõnnitee lainetab.Suure tõenäosusega ei ole korralikult jälgitud tehnoloogiat (näiteks, aluskiht ei ole piisavalt trambitud või on liiga õhuke vms). Üksikute plaatide asendamisega tänavat ei päästa. Seda võib ajutiselt rahuldavasse seisu viia vastuvõtmise ja garantiiremondi vastuvõtmise hetkeks. Kuid võib vaid kujutada ette, mis saab tänavast mõne aasta pärast.


Plaatide ja äärekivide ühenduskoht.Miks nii suur vahe? Kas nii oligi plaanis? Või inimene tegi seda tööd esimest korda elus ja läks natuke nihu?


Siin on ka väga suur vahe.Seda vahet ilmselt hiljem lihtsalt täidetakse betooniga ja öeldakse, et ongi väga ilus, nii oligi plaanis.


Näiteks, Ülikooli tänaval, kus ümberehitus käib samal ajal, erinevate betoonkivide ühenduskoht on sirge ja ilus:Järgmine teema – luugid. Vanemuise tänav:Ülikooli tänav:Miks 15 aastat tagasi renoveeritud raekoja platsi luugi ümbrus näeb välja enam-vähem:Kuid Vanemuise tänaval luuk näeb välja nii:Kivid on lõigatud kõveralt ning on erineval kõrgusel. Luuk ja rest on tänava tasapinnast mitu sentimeetrit madalamal. Tee on mingidest tükikestest kokku pantud ja kivide vahed on erinevad. Kas ehitaja on uhke oma töö üle?
Vaadake võrdluseks, kuidas ehitatakse analoogseid teid vanas Euroopas. Näiteks, Antwerpen, Belgia:Tee on ehitatud armastuse ja tähelepanuga detailidele, kõik on sirge, ühenduskohad on ilusad. Ja pange tähele, et tee on ehitatud juba mitu aastat tagasi, kuna on näha läbikasvanud muru ja kulumise märke, kuid see on endiselt suurepärases korras, mitte midagi ei ole ära lagunenud. Mis te arvate, kas Vanemuise tänav mitme aasta pärast saab ka uhkustada sama kvaliteediga?


Oi, kivike tuli tänavast välja.Kui täna tuli üks kivike välja, siis aasta pärast tuleb juba palju kivikesi.


Asfalt sõiduteel laguneb veel enne seda, kui tänav saab valmis!Mis saab sellest asfaldist aastate pärast?


Voila!Juba paigaldatud tänavaposti betoonalus on lõhutud. Teie panused palun, mis nüüd sellega tehakse?
a) Kaevatakse välja ja asendatakse?
b) Määritakse tsementi peale, ja ongi kõik hästi?
c) Jäetakse kõik nii?


Veel üks teema. Vee ärajuhtimine.Jällegi vanas Euroopas on ammu tehtud selgeks, et parem sademevett viia otse kanalisatsiooni või sõiduteele nii, et jalakäijatel jalad oleksid kuivad ja talvel kõnnitee ei muutuks liuväljaks. Brüssel, Belgia:Rennes, Prantsusmaa:Eestis miski pärast peetakse normaalseks viia sademevett jalakäijate jalgadele. Vanemuise tänaval olukord on eriti andekalt lahendatud. Siin veele ei jäeta isegi teoreetiliselt šanssi sattuda kanalisatsiooni. Vihmavesi lihtsalt uputab kõnniteed.Jääb veel üks teema, mida väga tahaks Vanemuise tänava kontsekstis arutada – jalgrattateed. Kuid see ei puuduta otseselt ehituse kvaliteeti ning sellest kunagi teine kord.


Ja lõpetuseks mõned faktid. Vanemuise tänava renoveerimine läheb maksumaksjatele maksma 1.8 miljonit eurot. Tööd teistab Asfaldigrupp OÜ. Omanikujärelevalve: OÜ Lacados. Valmis (kuid ilmselt ei ole veel vastuvõetud) ainult pool tänavast, teise poole renoveerimine alles algab. Loodame, et sellega läheb paremini. Mis saab juba valminud lõigust – küsimus on lahtine.Me kindlasti küsime Tartu Linnavalitsuselt, kuidas nad hindavad siiani tehtud töö kvaliteeti. Kas nad on rahul valminud tänava lõiguga? Kas nad võtsid või kavatsevad võtta tööd vastu? Ja muidugi me hoiame ka teid sellega kurssis. Siiamaani aga võite oma arvamust avaldada meie FB lehe kommentaarides.


tartu.areneb.ee on mittekommertsprojekt, kus me kirjutame Tartu linnaruumist, majadest, teedest, pinkidest, transpordist ja muust urbanistikast eesmärgiga teha linna paremaks. Kui see pakub ka sulle huvi ja sa tahad kirjutada, pildistada või muul moel kaasa lüüa, siis võta meiega ühendust. Kui sa lihtsalt tahad meid aidata, siis loe ja vaata meid, kommenteeri, jaga ja like-i.

UPDATE! Tartu Linnavalitsuse pressiteade 5.05.2020:

Linnavalitsus nõuab Vanemuise tänava remondi praaktööde kõrvaldamist

Tartu Linnavalitsus ei ole rahul Vanemuise tänaval tehtud rekonstrueerimistööde kvaliteediga ja töövõtjalt nõutakse praaktööde kõrvaldamist hiljemalt 31. maiks.

Sellest kevadest alustati Vanemuise tänava rekonstrueerimistööde teist etappi Akadeemia ja Ülikooli tänava vahelisel lõigul. Eelmisel aastal tehtud tööde ülevaatuse käigus avastati mitmeid vajakajäämisi ning töövõtjale esitati selle aasta algul ehituse kvaliteedi ja vaegtöödega seonduv nõue. Vanemuise tänava rekonstrueerimise esimese etapi töid linn vastu ei võtnud.

Tartu Linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski sõnul ei ole linnavalitsus ehitustööde tellijana olukorraga rahul. "Praeguseks on töövõtja alustanud vaeg- ja praaktööde kõrvaldamisega. Töö käib järelevalve pideva kontrolli all ning täielikult peavad puudused kõrvaldatud olema mai lõpuks," ütles Lužetski. Ta lisas, et teedeteenistus korraldab kvaliteediprobleemide väljaselgitamiseks eraldi menetluse, mille käigus uuritakse nii materjalide kui ka tööde projektile vastavust. "Töövõtja peab ümber tegema kõik nõuetele mittevastavad tööd. Teedeteenistus jälgib Vanemuise tänava tööde kulgu igapäevaselt ja kindlasti ei võeta objekti vastu enne, kui on tehtud kõik vaegtööd," kinnitas Lužetski.

Vanemuise tänava rekonstrueerimistöid teeb Asfaldigrupp OÜ ja omanikujärelevalvet Lacados OÜ.

Vanemuise tänava rekonstrueerimisega alustati eelmisel aastal ning sellest kevadest jätkati töödega Akadeemia ja Ülikooli tänava vahelisel lõigul.

Rekonstrueeritud Vanemuise tänavast kujuneb oluline kergliiklusmarsruut kesklinna ja Vaksali linnaosa vahel. Tänava mõlemale poolele rajatakse sõiduteega samas tasapinnas olevad jalgrattarajad ning tänav muutub osaliselt ühesuunaliseks.

Lisainfo: teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski, tel 512 2794.